Skip to main content
x

NHTMCP Bắc Á

 
Bắc Á

 

 

THÔNG TIN NGÂN HÀNG:

1. Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 355 Bà Triệu, P.Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.802.666            Fax: 02053.802.666

2. Giám đốc: Chu Hưng Thắng