Skip to main content
x
Nội dung

- Trình tự thực hiện:

Ngân hàng Hợp tác xã gửi văn bản thông báo trực tiếp hoặc bằng đường bưu điện đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chính về các điều kiện khai trương hoạt động ít nhất 15 ngày trước ngày dự kiến khai trương hoạt động.

- Cách thức thực hiện:

+ Qua đường bưu điện.

+ Nộp trực tiếp.

- Thành phần hồ sơ:

Văn bản thông báo đủ kiện khai trương hoạt động

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Thời hạn giải quyết: Không.

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Lệ phí: Không.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010. Ngày có hiệu lực  01/01/2011;

+ Thông tư số 31/2012/TT-NHNN ngày 26/11/2012 Quy định về ngân hàng hợp tác xã. Ngày có hiệu lực 01/01/2013.