Skip to main content
x

NH CSXH

ảnh
 
 

THÔNG TIN NGÂN HÀNG:

1. Tên giao dịch: Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn

Địa chỉ: Đường Ba Sơn, P.Tam Thanh, TP. Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.812.163         Fax: 02053.812.164

2. Giám đốc: Nguyễn Thị Phương

3. Hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn:

1

Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn (Trụ sở chính)

Số 79, đường Nguyễn Phi Khanh, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

2

Phòng giao dịch huyện Cao Lộc

Tổ 6, khối 3, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

3

Phòng giao dịch huyện Lộc Bình

Khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

4

Phòng giao dịch huyện Đình Lập

Khu 8, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

5

Phòng giao dịch huyện Văn Lãng

Khu 7, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

6

Phòng giao dịch huyệnTràng Định

Số 290 đường Hoàng Văn Thụ, Khu 5, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

7

Phòng giao dịch huyện Văn Quan

Phố Đức Tâm I, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

8

Phòng giao dịch huyện Bình Gia

Khối phố 2, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

9

Phòng giao dịch huyện Bắc Sơn

Khối phố Lương Văn Tri, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

10

Phòng giao dịch huyện Chi Lăng

Khu Thống Nhất 2, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

11

Phòng giao dịch huyện Hữu Lũng

Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn