Skip to main content
x

NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội

 
SHB

 

THÔNG TIN NGÂN HÀNG:

 

1.   Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội chi nhánh Lạng Sơn

      Địa chỉ: Số 115 Lê Lợi, P.Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn

      Điện thoại: 02053.898.169              Fax: 02053.898.169  

2.   Giám đốc: Đỗ Văn Hiệp

3.   Hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn:

1

Chi nhánh Lạng Sơn (Trụ sở chính)

Số 133 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

2

Phòng giao dịch Hữu Lũng

Số 99, đường Chi Lăng, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh LS

3 Phòng giao dịch Lộc Bình 81A, đường Cách mạng Tháng Tám Khu Hòa Bình, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh LS
4 Phòng giao dịch Đồng Đăng 176 Nguyễn Đình Lộc, Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh LS