Skip to main content
x

NHTMCP Kỹ thương

 
Tach

 

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

1. Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Kỹ thương chi nhánh Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 390 Bà Triệu, P.Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.713.968           Fax: 02053.713.968

2. Giám đốc: Nguyễn Cẩm Tuyên

3. Hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn:

1

Chi nhánh Lạng Sơn (Trụ sở chính)

Số 282 - 284 đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

2

Phòng giao dịch Đồng Đăng

Số 96, khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc