Skip to main content
x

NHTMCP Ngoại thương

 
1a6

 

 

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

1. Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Lạng Sơn

  Địa chỉ: Số 37, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

   Điện thoại: 02053.859.859             Fax: 02053.866.555

 

2. Giám đốc: Lê Xuân Trường

 

3. Hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn:

 

1

Chi nhánh Lạng Sơn (Trụ sở chính)

Số 37 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

2

Phòng giao dịch Phú Lộc

Số 128-130, đường Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn

3

Phòng giao dịch Đồng Đăng

Số 25A, đường Hoàng Văn Thụ, khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn

4

Phòng giao dịch Hữu Lũng

Số 16, đường Chi Lăng, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn