Skip to main content
x

NHTMCP Đầu tư

 
1a5

 

 
THÔNG TIN NGÂN HÀNG:
1. Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh Lạng Sơn
    Địa chỉ: Số 29 Lê Lợi, P.Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn
    Điện thoại: 02053.812.063                       Fax: 02053.812.413
 
 2. Giám đốc: Mai Thị Hồng Yến
 
3. Hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn:
 

1

Chi nhánh Lạng Sơn (Tru sở chính)

Số 29, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

2

Phòng giao dịch Thành phố

Số 18, đường Phan Đình Phùng, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn

3

Phòng giao dịch Tân Thanh

Trục chính (Lô C15), Khu kinh tế Cửa khẩu Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn lãng, tỉnh Lạng Sơn

4

Phòng giao dịch Na Dương

Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

5

Phòng giao dịch Đồng Đăng

Số 181 đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

6

Phòng giao dịch Cao Lộc

Khối 4, đường Minh Khai, Thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc

7

Phòng giao dịch Tam Thanh

Số 169, đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn

8

Phòng giao dịch Vĩnh Trại

Số 12A, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

9

Phòng giao dịch Hữu Lũng

Số 219, đường Chi Lăng, Thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn

10

Phòng giao dịch Hoàng Văn Thụ

Số 01,  đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn