Skip to main content
x

NH Nông nghiệp&PTNT

 

 

 

THÔNG TIN NGÂN HÀNG

1. Tên giao dịch: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh tỉnh Lạng Sơn

    Địa chỉ: Số 7 Lý Thái Tổ, P.Đông Kinh, TP. Lạng Sơn

    Điện thoại: 02053.717.258              Fax: 02053.717.251

2. Giám đốc: Ông Nguyễn Hồng Đức

3. Hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn:

1

Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn

Số 07, đường Lý Thái Tổ, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn

2

Chi nhánh thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Số 163, đường Trần Đăng Ninh, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn

3

Chi nhánh huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

Số 127 đường 2/3, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

4

Chi nhánh huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

Số 01 Bờ Sông, Thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

5

Chi nhánh huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

Số 34 đường Chi Lăng, Thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

6

Chi nhánh huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

Số 71 Khu I thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

7

Chi nhánh huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn

Số 208 Hoàng Văn Thụ, thị trấn Thất Khê, huyệnTràng Định, tỉnh Lạng Sơn

8

Chi nhánh huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Khu Lương Văn tri, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

9

Chi nhánh huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

Số 118 đường Đại Huề, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

10

Chi nhánh Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn

Khu Nam Quan, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

11

Chi nhánh Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

Phố Đức Tâm II, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn

12

Chi nhánh Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

Khu 6A, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

13

Chi nhánh Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn

Số 142, Khu 3 thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập tỉnh Lạng Sơn

14

Phòng giao dịch Tân Thanh

Số 50, Khu II Cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn

15

Phòng giao dịch Na Dương

Khu 4, đường Nhiệt Điện, Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

16

Phòng giao dịch Đồng Bành

Thị trấn Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn