Skip to main content
x

NHTMCP Phương Đông

 
Phương Đông

 

 

THÔNG TIN NGÂN HÀNG:

1. Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Phương Đông chi nhánh Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 345 Bà Triệu, P.Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.704.888         Fax: 02053.704.888

2. Giám đốc: Phạm Bình Hùng