Nhảy đến nội dung
x

NHTMCP Công Thương

ảnh
 
THÔNG TIN NGÂN HÀNG

1. Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Công thương CN  Lạng Sơn

    Địa chỉ: Số 35 Lê Lợi, P.Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn

    Số điện thoại: 02053.873.349                    Fax: 02053.873.349 

2. Phó Giám đốc phụ trách: Nguyễn Hồng Quân

3. Hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn

1

Chi nhánh Lạng Sơn (Trụ sở chính)

Số 35 Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

2

Phòng giao dịch Bắc Sơn

Số 14 Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

3

Phòng giao dịch Đồng Đăng

141 Khu Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

4

Phòng giao dịch Lộc Bình

Quốc lộ 4B, Khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

5

Phòng giao dịch   Chi Lăng

Số 8 đường Quang Trung, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

6

Phòng giao dịch Kỳ Lừa

Số 131, đường Trần Đăng Ninh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

7

Phòng giao dịch Đồng Mỏ

Chợ trung tâm Đồng Mỏ, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn