Nhảy đến nội dung
x

NHTMCP Bưu điện Liên Việt

 

THÔNG TIN NGÂN HÀNG:

 

1. Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Bưu điện - Liên Việt chi nhánh Lạng Sơn

Địa chỉ: Đường Lý Thường Kiệt, Khu đô thị Phú Lộc IV, P.Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn.

Điện thoại: 02053.866.868              Fax: 02053.866.868

2. Giám đốc: Chu Văn Định

3. Hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn:

1

Chi nhánh Lạng Sơn (Trụ sở chính)

Đường Lý Thường Kiệt, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

2

Phòng giao dịch Hữu Lũng

Số 235 – 237 đường Chi Lăng, khu Tân Mỹ 1, thị trấn Hữu Lũng, Huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

3

Phòng giao dịch Băc Sơn

Tiểu khu Trần Phú, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

4

Phòng giao dịch Lộc Bình

Số 69, Khu Hoà Bình, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

5

Phòng giao dịch Văn Quan

Số 116, phố Đức Tâm II, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.

6

Phòng giao dịch Đồng Đăng

Khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

7

Phòng giao dịch Văn Lãng

Số 62, khu 3, đường Chiến Thắng, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

8

Phòng giao dịch Đình Lập

Khu 4, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn.

9

Phòng giao dịch Bình Gia

Thôn Ngã Tư, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn

10

Phòng giao dịch Chi Lăng

Số 162 đường Đai Huề, khu Trung tâm, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn

 

   
11 Phòng Giao dịch Tràng Định số 58, đường Hoàng Văn Thụ, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định
12

Phòng giao dịch Bưu điện Cửa Đông

Số 12 Hùng Vương, Phường Chi Lăng, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

13

Phòng giao dịch Bưu điện Lạng Sơn

Số 49 Lê Lợi, Phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

14

Phòng giao dịch Bưu điện Cao Lộc

Khối 6 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

15

Phòng giao dịch Bưu điện Bắc Sơn

Tiểu khu Hoàng Văn Thụ, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

16

Phòng giao dịch Bưu điện Lộc Bình

Phố Hòa Bình, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn

17

Phòng giao dịch Bưu điện Hữu Lũng

Số 01 đường Chi Lăng, khu An Ninh, thị trấn Mẹt, Hữu Lũng, Lạng Sơn