Nhảy đến nội dung
x

NHTMCP Quân đội

ảnh
 
 

THÔNG TIN NGÂN HÀNG:

1. Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 88-90 Trần Đăng Ninh, P.Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.265.555          Fax: 02053.265.555

2.  Giám đốc: Đặng Thái Hoàng