Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 4 May 2022
Bởi: banbientap

Nhằm triển khai tốt chương trình “cho vay Nhà ở xã hội” trên địa bàn, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình, trong 02 ngày (25/4 và 26/4/2022), Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 100/2015/NĐ-CP. Đối tượng tham dự buổi tập huấn gồm các Phó trưởng Phòng chuyên môn nghiệp vụ Hội sở tỉnh, Phó giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội các huyện, Tổ trưởng Kế hoạch nghiệp vụ và toàn thể cán bộ tín dụng, cán bộ kiểm soát trong Chi nhánh.

Ông Phạm Mạnh Hà, Phó giám đốc chi nhánh chỉ đạo và thực hiện tập huấn

Ông Phạm Mạnh Hà, Phó giám đốc chi nhánh chỉ đạo và thực hiện tập huấn

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được tiếp thu nghiệp vụ cho vay Nhà ở xã hội theo Văn bản số 8586/NHCS-TDNN của Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội và một số nội dung tồn tại, sai sót trong quá trình thiết lập hồ sơ cho vay nhà ở xã hội tại chi nhánh. Ngoài ra, các học viên còn được Trưởng phòng Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Vật liệu xây dựng - Sở  Xây dựng tỉnh Lạng Sơn hướng dẫn, truyền đạt một số kiến thức cơ bản về nghiệp vụ xây dựng cơ bản. Đồng thời trao đổi, thảo luận những điểm còn vướng mắc để làm rõ nhằm tổ chức triển khai thuận lợi hơn trong thời gian  tới. Thông qua nội dung tập huấn giúp các học viên biểu nắm rõ hơn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện để triển khai cho vay theo đúng quy định.

Các Học viên thực hiện bài kiểm tra nghệp vụ cho vay NƠXH trên phần mềm

Các Học viên thực hiện bài kiểm tra nghệp vụ cho vay NƠXH trên phần mềm

Kết thúc hội nghị, lãnh đạo Chi nhánh đề nghị các học viên tham dự tập huấn tiếp tục nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn, đẩy mạnh các giải pháp triển khai có hiệu quả Chương trình cho vay nhà ở xã hội. Tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân để được tiếp cận nguồn vốn. Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm hướng dẫn và phục vụ khách hàng chu đáo, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ.

Cho vay nhà ở xã hội theo  Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ là chương trình thiết thực, ý nghĩa, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Để đảm bảo vốn đến đúng đối tượng, đúng mục đích, công bằng, công tác bình xét cho vay được Ngân hàng chính sách xã hội đã quán triệt thực hiện nghiêm túc từ cơ sở trên nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch. Tính đến thời điểm 27/4/2022, tổng dư nợ chương trình cho vay Nhà ở xã hội toàn tỉnh đạt 45.453 triệu đồng, với 120 khách hàng được vay vốn xây dựng mới hoặc sửa chữa cải tạo nhà để ở ổn định cuộc sống./.

Người viết: Vi Duy Thuận - Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lạng Sơn