Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 4 May 2022
Bởi: banbientap

Ngày 04/4/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg quy định về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Theo đó, học sinh, sinh viên, được hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/người với lãi suất 1,2%/năm để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 (có bố hoặc mẹ hoặc bố và mẹ mất do dịch Covid – 19);

- Không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học trực tuyến dưới mọi hình thức.

Vốn vay được sử dụng để mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học trực tuyến bao gồm: Máy tính để bàn; Máy tính xách tay; Máy tính bảng; Các thiết bị ghi hình kỹ thuật số (webcam); Thiết bị thu thanh (microphone).

Đồng thời, Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành Hướng dẫn 2466/NHCS-TDSV ngày 04/4/2022 về nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Theo đó, hồ sơ vay vốn cho HSSV mua máy tính học trực tuyến được hướng dẫn như sau:

- Đối với khách hàng vay vốn, hồ sơ gồm:

+ Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD áp dụng đối với học sinh, sinh viên vay vốn thông qua hộ gia đình); Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TDMT áp dụng đối với sinh viên vay vốn trực tiếp);

+ Giấy ủy quyền (mẫu số 01/GUQ) (nếu có);

+ Giấy xác nhận của nhà trường (theo mẫu 01/TDSV) đính kèm Văn bản 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011 (áp dụng đối với sinh viên).

- Hồ sơ do Tổ Tiết kiệm và vay vốn lập:

+ Biên bản họp Tổ TK&VV (mẫu số 10C/TD hoặc 10A/TD);

+ Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD).

- Hồ sơ do NHCSXH nơi cho vay lập:

+ Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) và Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TDMT), phần phê duyệt của ngân hàng;

+ Thông báo kết quả phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD).

- Hồ sơ do NHCSXH nơi cho vay, khách hàng vay vốn lập: Sổ vay vốn.

Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 04/4/2022.

Người viết: Nông Tùng Lâm - Chuyên viên Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn