Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 12 May 2022
Bởi: banbientap

Căn cứ Chương trình phối hợp số 01/CTPH-NHNN-HND-HLHPN ngày 23/6/2016 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thônViệt Nam (Agribank), Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc tổ chức thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thỏa thuận liên ngành số 468/TTLN ngày 12/05/2016 đã ký giữa Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn, Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn và Agribank Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ngày 10/5/2022, Agribank Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức “Lễ ký kết thoả thuận liên ngành về việc tiếp tục thực hiện chính sách tín dụng, triển khai phát triển dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank tại thị trường nông nghiệp, nông thôn”.

1

Ảnh: Bà Nông Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Lạng Sơn và Ông Trịnh Xuân Đoan, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Agribank tỉnh Lạng Sơn cùng ký kết Thỏa thuận.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết thỏa thuận gồm: Bà Nông Thanh Hải, Tỉnh ủy viên Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, các đồng chí Phó chủ tịch, Trưởng, phó các Ban tại Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh, các đồng chí Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ các huyện, thành phố;  Ông Trịnh Xuân Đoan, Giám đốc Agribank tỉnh Lạng Sơn; các đồng chí trong Ban Giám đốc Agribank tỉnh; các đồng chí Trưởng các phòng nghiệp vụ tại Hội Sở Agribank tỉnh; các đồng chí Giám đốc Agribank chi nhánh Loại II, PGD trực thuộc.

2

Hình ảnh: Các đồng chí Lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Agribank tỉnh Lạng Sơn cùng chứng kiến Lễ ký kết thỏa thuận

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Thoả thuận liên ngành số 468/TTLN ngày 12/05/2016  về việc tổ chức thực hiện chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 55-NĐ/CP; thông qua dự thảo Thỏa thuận mới với các nội dung chính như: (i) Tiếp tục triển khai các chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55-NĐ/CP; (ii) Triển khai các chính sách tín dụng ưu đãi của Agribank của Tỉnh Lạng Sơn; (iii) Triển khai hiệu quả cho vay qua Tổ vay vốn/ Tổ liên kết vay vốn theo Quyết định số 5199/QĐ-NHNo/HSX ngày 30/12/2016; (iv) Phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp nông thôn theo Đề án thẻ NNNT của Agribank; (v) Triển khai kế hoạch mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ ATM, đăng ký các dịch vụ ngân hàng điện tử của Agribank đến các hội viên, người dân sớm được tiếp cận và sử dụng thành thạo các dịch vụ tiện ích tiên tiến, góp phần đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt./.

Người viết: Đinh Thị Hồng Giang - Agribank tỉnh Lạng Sơn