Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 17 May 2022
Bởi: banbientap

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 16/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2025; Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 25/3/2022 của Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025, được sự nhất trí của Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn, trong 02 ngày 15/5/2022 và 16/5/2022, Chi bộ Thanh tra, giám sát ngân hàng tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đây là chi bộ được Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn lựa chọn tổ chức Đại hội điểm trong tổng số 04 chi bộ trực thuộc.

Tại Đại hội, Chi bộ đã đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, xác định mục tiêu, phương hướng, giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội Chi bộ Thanh tra, giám sát ngân hàng nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Chi bộ, được các đại biểu tham dự đầy đủ, đồng thời phát huy dân chủ, tinh thần, trách nhiệm và trí tuệ thảo luận sôi nổi, tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Thu Hòa – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đề nghị Chi bộ Thanh tra, giám sát ngân hàng cần tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao tham mưu cho Đảng ủy tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, chương trình công tác của Ngân hàng hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn. Ngoài ra, tập trung lãnh đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra đạt kết quả cao nhất.

Đại hội đã bầu đồng chí Bí thư và Phó bí thư Chi bộ Thanh tra, giám sát ngân hàng nhiệm kỳ 2022-2025. Có thể nói, Đại hội Chi bộ Thanh tra, giám sát ngân hàng nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã tổ chức thành công, tốt đẹp.

1

Ảnh 1: Đồng chí Trương Thu Hòa – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn chúc mừng Bí thư, Phó bí thư Chi bộ Thanh tra, giám sát ngân hàng nhiệm kỳ 2022 - 2025

2

Ảnh 2: các đại biểu chúc mừng thành công của Đại hội Chi bộ Thanh tra, giám sát ngân hàng nhiệm kỳ 2022 - 2025

Người thực hiện: Lý Minh Hạnh – Đảng viên Chi bộ Thanh tra, giám sát Ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn