Nhảy đến nội dung
x

NHTMCP An Bình

 
An Bình

 

 

THÔNG TIN NGÂN HÀNG:

1. Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP An Bình chi nhánh Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 465 Bà Triệu, P.Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.735.735            Fax: 02053.735.735

2. Giám đốc: Hoàng Văn Lê