Nhảy đến nội dung
x

NHTMCP Hàng Hải

 
Hàng hải

 

 

THÔNG TIN NGÂN HÀNG:

1. Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Hàng hải chi nhánh Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 79 Trần Đăng Ninh, P.Tam Thanh, TP. Lạng Sơn

Điện thoại: 02057.306.688          Fax: 02057.306.688

2. Giám đốc: Hoàng Thị Yên