Nhảy đến nội dung
x

NHTMCP Bắc Á

 
Bắc Á

 

 

THÔNG TIN NGÂN HÀNG:

1. Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Bắc Á chi nhánh Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 355 Bà Triệu, P.Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.802.666            Fax: 02053.802.666

2. Giám đốc: Chu Hưng Thắng

3. Hệ thống Chi nhánh, Phòng giao dịch

1

Chi nhánh Lạng Sơn (Trụ sở chính)

Số 355, Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn

2

Phòng giao dịch Hữu Lũng

Số 12, đường Chi Lăng, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng