Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 6 July 2021
Bởi: banbientap

Nhằm thúc đẩy dịch vụ thanh toán qua tài khoản của Khách hàng doanh nghiệp, góp phần hạn chế sử dụng tiền mặt trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, BAC A BANK triển khai Chương trình "Ưu đãi tài khoản Payroll" với thời gian ưu đãi lên tới 12 tháng kể từ ngày đăng ký Dịch vụ.