Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 21 September 2021
Bởi: banbientap

Ngày 10 tháng 9 năm 2021, Agribank tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn tổ chức trao tặng kinh phí hỗ trợ trong công tác phòng chống dịch Covid-19 cho các đơn vị y tế trên địa bàn gồm: tặng Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn 50 triệu đồng; Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Y học cổ truyền, Bệnh viện Phục hồi chức năng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) và Trung tâm Y tế thành phố Lạng Sơn mỗi đơn vị được tặng 30 triệu đồng. Lũy kế số tiền ủng hộ cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh từ đầu đến nay của Agribank tỉnh Lạng Sơn đến nay là 2 tỷ đồng.