Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 1 October 2021
Bởi: banbientap

Ngày 27/9/2021,Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chi Lăng tiến hành kiểm tra toàn diện hoạt động tại xã Hữu Kiên. Tham gia đoàn kiểm tra có Bà Quách Thanh Huyền – Phó giám đốc Phòng giao dịch cùng một số cán bộ phòng giao dịch. Đoàn đã có buổi làm việc với Ban giảm nghèo, 04 tổ chức chính trị xã hội nhận uỷ thác cấp xã để đánh giá tình hình thực hiện tín dụng chính sách, hoạt động uỷ thác từ năm 2020 đến tháng 9/2021.

Tại buổi làm việc đoàn cũng đã kiểm tra việc thực hiện một số công việc nhận uỷ thác của các tổ chức hội nhận uỷ thác theo nội dung hợp đồng đã ký với ngân hàng, việc xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát của tổ chức hội; công tác phối hợp xử lý rủi ro, xử lý những tồn tại vướng mắc ở cơ sở và việc lưu giữ hồ sơ sổ sách liên quan đến hoạt động uỷ thác. Kiểm tra việc niêm yết công khai các chính sách tín dụng tại điểm giao dịch xã; hoạt động của 05 Tổ tiết kiệm và vay vốn trong việc thực hiện hợp đồng uỷ nhiệm với ngân hàng và kiểm tra thực tếkhách hàng về việc sử dụng vốn vay. Song song với đó, đoàn phân công cán bộ thực hiện kiểm tra hồ sơ vay vốn lưu tại ngân hàng và kiểm tra công tác hạch toán kế toán, việc tuân thủ chế độ chứng từ tại đơn vị.

Đoàn Kiểm tra NHCSXH huyện làm việc với Lãnh đạo UBND xã Hữu Kiên và 04 tổ chức hội nhận uỷ thác.

Tại xã Hữu Kiên, trong năm 2020 và 9 tháng đầu năm 2021 Ban giảm nghèo và các tổ chức hội nhận uỷ thác đã tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho vay các chương trình tín dụng chính sách với doanh số cho vay năm 2020 là 7.135 triệu đồng cho 138 lượt hộ vay; 9 tháng đầu năm 2021 cho vay 6.845 triệu đồng với 118 lượt hộ. Tổng dư nợ các chương trình đến ngày 26/9/2021 là 24.384 triệu đồng, tăng 3.367 triệu đồng so với năm 2019; chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn cũng như chất lượng tín dụng chính sách cấp xã các tháng đều xếp loại tốt. Trong 02 năm đã triển khai cho vay trên 200 lượt hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo. Nguồn vốn ưu đãi được được các hộ vay đầu tư chủ yếu vào chăn nuôi ngựa và trồng rừng. Qua kiểm tra các hộ sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả từ đó tăng thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm 6,96%, cận nghèo giảm 2,58% so với năm 2019.

Cán bộ NHCSXH kiểm tra sử dụng vốn tại thôn Thằm Nà, xã Hữu Kiên

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Quách Thanh Huyền – Phó giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã chỉ ra những mặt mạnh và hạn chế trong việc thực hiện công tác tín dụng chính sách trên địa bàn và kiến nghị đề xuất với Ban giảm nghèo xã, các tổ chức hội nhận uỷ thác cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chương trình tín dụng ưu đãi để người dân được tiếp cận đầy đủ các nguồn vốn; tuyên truyền huy động tiền gửi tổ chức, cá nhân và tiền gửi tổ viên tổ tiết kiệm vay vốn, nâng cao tỷ lệ tổ viên gửi đều hàng tháng; các hội đoàn thể thực hiện tốt công tác phối hợp trong hoạt động giao dịch xã, lưu giữ hồ sơ sổ sách đầy đủ đúng quy định; xử lý kịp thời các khoản nợ đến hạn không để nợ quá hạn phát sinh; tập trung củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn… từ đó nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn.

Quách Thanh Huyền – NHCSXH huyện Chi Lăng