Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 5 November 2021
Bởi: banbientap

Nhân dịp kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh LạngSơn (04/11/1831 – 04/11/2021), nhằm đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt chuyên đề, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tổ chức tham quan triển lãm chuyên đề “Lạng Sơn – 190 năm hình thành và phát triển” tại Bảo tang tỉnh Lạng Sơn.

 

Buổi triển lãm chuyên đề giới thiệu những hình ảnh tư liệu, hiện vật về Lạng Sơn thời kỳ phong kiến đến nay; phản ánh những thành tựu nổi bật của tỉnh Lạng Sơn đã đạt được trong công cuộc đổi mới với 04 phần: “Lạng Sơn – Vùng đất, con người”; “Lạng Sơn – Thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc và bảo vệ Tổ quốc”; “Lạng Sơn – Thời kỳ đổi mới, hội  nhập và phát triển” và “Bản đồ châu, huyện, tỉnh Lạng Sơn thời Đồng khánh năm 1988 và các mộc bản”.

 

 

Tham dự buổi triển lãm đã giúp cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn nhận thức them sâu sắc về lịch sử, con người xứ Lạng, các chặng đường phát triển của tỉnh nhà, từ đó góp phần nâng cao tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào với những thành tựu mà bao thế hệ cha ông đã tạo dựng được trong suốt chiều dài lịch sử.

Đây là buổi sinh hoạt chính trị thiết thực, có ý nghĩa quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục cho đảng viên, quần chúng về truyền thống lịch sử, ý chí tự lực, tự cường dân tộc; củng cố, bồi đắp niềm tin với Đảng và Nhà nước; tạo không khí vui tươi, sôi nổi, cổ vũ, động viên đảng viên, quần chúng trong toàn Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn phát huy tinh thần đoàn kết, sang tạo, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhân dân giao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ các cấp đã đề ra.