Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 11 November 2021
Bởi: banbientap

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước tại Đảng bộ, cơ quan; quán triệt nghiêm túc Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 05/11/2021, Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về công tác bảo vệ bí mật nhà nước.

Ngày 05/11/2021, Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về công tác bảo vệ bí mật nhà nước. Tham gia Hội nghị có toàn thể đảng viên, công chức của Đảng bộ.

Đảng ủy, cơ quan Ngân hàng Nhà nước luôn nhận định bảo vệ bí mật nhà nước là một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác củaĐảng bộ, cơ quan. Vì vậy, công tác tập huấn bảo vệ bí mật nhà nước là việc làm thiết thực và rất cần thiết đối với đảng viên, công chức. Hội nghị này nhằm nâng cao kiến thức về bảo vệ bí mật nhà nước trong các chi bộ, phòng chuyên môn trực thuộc, nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và tầm quan trọng về vấn đề này. Đồng thời, bổ sung kiến thức và kỹ năng thực hiện đúng quy định về công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

a

Ảnh: Đồng chí Trương Thu Hòa – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Chi nhánh phát biểu tại Hội nghị


          Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trương Thu Hòa – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Chi nhánh đã nhấn mạnh, bảo vệ bí mật nhà nước có rất nhiều nội dung quan trọng, việc thực hiện phải chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo bí mật nhà nước không bị lộ, lọt.

Tại buổi sinh hoạt, báo cáo viên của Đảng bộ đã thông tin những nội dung cơ bản của Luật bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018, Nghị định số 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật này, Thông tư số 24/2020/NĐ-CP của Bộ Công an ban hành các biểu mẫu sử dụng trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước và Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước do Ngân hàng Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy Khối CCQ tỉnhban hành. Từ đó giúp cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ nắm rõ các quy định từ việc soạn thảo, đóng dấu,thẩm quyền cho phép sao chụp, đến chuyển giao, bàn giao, tiêu hủy...các tài liệu, vật mang bí mật nhà nước.

a

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tại phần thảo luận

Trong phần thảo luận, các đảng viên, công chức đã đưa ra các tình huống thực tế đang vướng mắc, những vấn đề còn chưa rõ để cùng trao đổi, từ đó cùng nhau thống nhất các cách thức thực hiện.

          Kết thúc Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã đánh giá cao chất lượng, hiệu quả của buổi sinh hoạt và yêu cầu các chi bộ, phòng chuyên môn tiếp tục quán triệt các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước, triển khai thực hiện đảm bảo đúng, đủ theo quy định. Đồng thời thường xuyên rà soát, nghiên cứu, đề xuất những giải pháp cụ thể để thực hiện tại Đảng bộ, cơ quan trong thời gian tới.