Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 15 December 2021
Bởi: banbientap

Sáng ngày 15/12/2021, chi nhánh NHCSXH tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân lãnh đạo thuộc NHCSXH Trung ương, Tỉnh uỷ quản lý năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đại diện một số Ban của Tỉnh uỷ, Ban Giám đốc chi nhánh, các Trưởng phòng chuyên môn nghiệp chi nhánh và Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH các huyện.

...

Ảnh: Hội nghị

Trong năm 2021, trước bối cảnh còn nhiều khó khăn do tiếp tục bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội với nhiều kết quả nổi bật. Thực hiện tốt chỉ đạo của NHCSXH Trung ương, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, các cơ quan chức năng về phòng, chống dịch COVID-19; tham mưu cho Tỉnh uỷ triển khai thực hiện Kết luận số 06-KL/TW ngày 10/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, tổ chức huy động nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo an toàn, hiệu quả thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đến 30/11/2021, hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao: Tổng nguồn vốn huy động đạt 540 tỷ đồng, tăng 83 tỷ đồng so với 31/12/2020; tổng dư nợ đạt 3.253 tỷ đồng, tăng 158 tỷ đồng so với 31/12/2020, nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 90 tỷ đồng tăng 12 tỷ đồng so với năm 2020. Đặc biệt, thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, triển khai cho vay 44 đơn vị sử dụng lao động số tiền gần 5 tỷ đồng để trả lương cho 1.698 lượt lao động.

Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, Chi bộ NHCSXH tỉnh đã tập trung đẩy mạnh triển khai công tác xây dựng Đảng. Trong đó, chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng của cán bộ, đảng viên và đẩy mạnh công tác tuyên giáo, dân vận, kiểm tra - giám sát, tổ chức xây dựng đảng để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng. Các phong trào thi đua, phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện văn hóa công sở, văn hóa NHCSXH gắn với Chỉ thị 05-CT/TW được triển khai rộng rãi tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực. Chi bộ NHCSXH tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo đoàn thể, quần chúng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tăng cường hoạt động truyền thông về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách cũng như vai trò, hiệu quả hoạt động của NHCSXH. Đồng thời, phát động các phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021 và những ngày lễ lớn trong năm. Chăm lo và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội như: Hỗ trợ công tác phòng, chống COVID-19 số tiền 237 triệu đồng, nhắn tin ủng hộ quỹ vắc xin COVID-19 số tiền 11 triệu đồng, tổ chức tặng quà tết Tân Sửu số tiền 30 triệu đồng, tặng 11 máy tính cho các em có hoàn cảnh khó khăn trong chường trình “ máy tính cho em”  trị giá 55 triệu đồng.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Việt Sơn - Bí thư Chi bộ, Giám đốc NHCSXH tỉnh tiếp thu những đánh giá và chỉ đạo các Ban Đảng của Tỉnh uỷ. Đồng chí Bí thư Chi bộ yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc Phòng giao dịch các huyện tiếp tục quán triệt tới cán bộ, đảng viên thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ, không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Chi bộ NHCSXH tỉnh, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Nguyễn Quốc Bảo