Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 16 December 2021
Bởi: banbientap

Vừa qua có thông tin phản ánh trên một số báo về việc “các thẻ ATM  từ sẽ chính thức bị ngừng hỗ trợ và không được chấp nhận tại các điểm giao dịch trên toàn quốc kể từ ngày 31/12/2021”. Phản hồi về thông tin này, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Văn bản số 8458/NHNN-TT ngày 30/11/2021 về việc triển khai áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở thẻ chip nội địa. Theo đó, căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng và các văn bản sửa đổi, bổ sung, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định: không có quy định về việc Tổ chức phát hành thẻ (TCPHT), Tổ chức thanh toán thẻ (TCTTT) dừng hoặc từ chối chấp nhận giao dịch thẻ đối với thẻ từ nội địa đang lưu hành (thẻ đang còn thời hạn sử dụng) do các Tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam phát hành.

Hình ảnh sưu tâm

Do đó, các TCPHT, TCTTT cần rà soát quy định pháp luật, hợp đồng hoặc thỏa thuận giữa TCPHT với chủ thẻ về việc phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng, đảm bảo các giao dịch thẻ của chủ thẻ diễn ra thông suốt, an toàn, không ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ thẻ và không đưa ra các chính sách, quy định trái với quy định pháp luật về hoạt động thẻ ngân hàng. Triển khai các biện pháp truyền thông về việc khách hàng có thẻ từ nội địa (thẻ đang còn thời hạn sử dụng) nhưng chưa được các TCPHT chuyển đổi sang thẻ chip hoặc do khách hàng chưa đến được địa điểm của TCPHT để thực hiện chuyển đổi hoặc nhận thẻ chip thì sau ngày 31/12/2021 vẫn có thể sử dụng thẻ từ để thực hiện các giao dịch thẻ tại ATM, POS, kênh Internet (Internet Banking), di động (Mobile Banking), quầy giao dịch theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang tích cực tăng cường triển khai các chính sách khuyến khích, hỗ trợ khách hàng thực hiện chuyển đổi từ thẻ từ nội địa sang thẻ chip nội địa; tuyên truyền các tiện ích, tính năng ưu việt, an toàn của thẻ chip nội địa và rủi ro liên quan đến việc tiếp tục sử dụng thẻ từ nội địa; đồng thời hướng dẫn khách hàng là chủ thẻ sử dụng các kênh thanh toán điện tử khác như Internet Banking, Mobile Banking, QR Code... từ đó có cách tiếp cận, biện pháp phù hợp để chủ thẻ sớm thực hiện chuyển đổi sang thẻ chip nội địa./.