Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 27 December 2021
Bởi: banbientap

Sáng ngày 25 tháng 12 năm 2021, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị công chức năm 2021. Tham dự Hội nghị có toàn thể cán bộ công chức Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn.

Hội nghị đã được nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 của NHNN chi nhánh tỉnh Lạng Sơn, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo công khai tài chính năm 2021; Báo cáo kết quả triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của Chi nhánh năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban thanh tra Nhân dân năm 2021, chương trình hoạt động năm 2021.

Năm 2021 là một năm vô cùng khó khăn do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần quyết tâm cao cùng sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng, tập thể cán bộ, công chức Chi nhánh đã cùng nhau đoàn kết hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Kịp thời tham mưu cho Thống đốc, cấp Ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan đến lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng trên địa bàn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ổn định, phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Lạng Sơn. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo, Công đoàn Chi nhánh luôn quan tâm, tạo điều kiện và đảm bảo đầy đủ quyền lợi, cơ sở vật chất để công chức yên tâm công tác; Chi đoàn Thanh niên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt danh hịêu Chi đoàn vững mạnh xuất sắc. Cũng tại Hội nghị, công chức Chi nhánh đã tiến hành bầu Ban Thanh tra Nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024.

a

                             Đồng chí Trương Thu Hòa – Giám đốc Chi nhánh phát biểu tại Hội nghị

Nhân dịp này, Giám đốc Chi nhánh, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở đã trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác công đoàn năm 2021.

a

                                 Giám đốc Chi nhánh trao tặng Giấy khen cho 4 tập thể

a

                                     Giám đốc Chi nhánh trao tặng Giấy khen cho các cá nhân

Để khuyến khích, động viên công chức, đoàn viên công đoàn hăng hái thi đua, tích cực tham gia xây dựng các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh, Giám đốc Chi nhánh và Công đoàn cơ sở Chi nhánh đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với những mục tiêu, nhiệm vụ gắn với tình hình thực tiễn tại đơn vị. Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Chi nhánh và Công đoàn cơ sở Chi nhánh đã tiến hành ký kết giao ước thi đua; cùng với đó đại diện các phòng chuyên môn trực thuộc đã ký kết giao ước thi đua năm 2022 với tinh thần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, đoàn kết, ra sức thi đua, tích cực thực hiện các nội dung giao ước thi đua do Giám đốc, Công đoàn Chi nhánh phát động; quyết tâm dành được những thành tích cao nhất, hướng tới hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

a

                                Ký giao ước thi đua giữa Chi nhánh và CĐCS Chi nhánh

a

                                   Ký giao ước thi đua giữa các phòng chuyên môn

Kết thúc Hội nghị, công chức, đoàn viên Chi nhánh với tinh thần thống nhất cao đã thảo luận và thông qua Nghị quyết với 10 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2022.