Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 19 April 2022
Bởi: banbientap

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tại Kế hoạch số 68-KH/ĐUK ngày 22/3/2022 về Học tập, nghiên cứu và triển khai thực hiện Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề tới toàn thể đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ.

...

Ảnh: Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, toàn thể đảng viên, quần chúng của Đảng bộ đã trực tiếp nghe đồng chí Bí thư Đảng ủy quán triệt Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” và sự vận dụng tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

...

Ảnh: Đ/c Trương Thu Hòa – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh quán triệt các nội dung tại Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trương Thu Hòa – Bí thư Đảng ủy – Giám đốc Chi nhánh quán triệt: các chi bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ tiếp tục nghiên cứu nội dung chuyên đề để có những ý kiến đóng góp trong đợt sinh hoạt chuyên đề tháng 5 của Đảng bộ và phải xác định đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm; đồng chí cũng gợi ý một số nội dung sinh hoạt, thảo luận tại các chi bộ về Chuyên đề trong năm 2022 như: đánh giá thực trạng công tác cán bộ của cơ quan; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác đánh giá, bổ nhiệm.....

Đồng thời, Đồng chí cũng yêu cầu qua việc triển khai học tập Chuyên đề mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là người đứng đầu phải gương mẫu phấn đấu, ra sức làm việc, cố gắng học tập để nâng cao trình độ văn hóa, tri thức và chính trị của mình; luôn giữ gìn kỷ luật, kỷ cương. Từ đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Ngân hàng nói chung và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn nói riêng vừa có phẩm chất đạo đức, có bản lĩnh chính trị và có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.