Nhảy đến nội dung
x

3.1 Đối với chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh ở trong nước, phòng giao dịch của ngân hàng thương mại (bao gồm cả thay đổi địa điểm trước khi khai trương hoạt động)

Subscribe to