Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 17 May 2022
Bởi: banbientap

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 16/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2025; Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 25/3/2022 của Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025, được sự nhất trí của Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn, trong 02 ngày 15

Đăng: 13 May 2022
Bởi: banbientap

      Chiều ngày 12/5/2022, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tham dự Lễ phát động triển khai nền tảng “Công dân số Xứ Lạng” và phát triển tài khoản thanh toán điện tử do UBND tỉnh tổ chức.

Đăng: 12 May 2022
Bởi: banbientap

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình;

Đăng: 12 May 2022
Bởi: banbientap

Căn cứ Chương trình phối hợp số 01/CTPH-NHNN-HND-HLHPN ngày 23/6/2016 giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thônViệt Nam (Agribank), Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc tổ chức thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển n

Đăng: 4 May 2022
Bởi: banbientap

Ngày 04/4/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg quy định về chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến

Đăng: 4 May 2022
Bởi: banbientap

Nhằm triển khai tốt chương trình “cho vay Nhà ở xã hội” trên địa bàn, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trì

Subscribe to