Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 10 August 2023
Bởi: banbientap

Thừa ủy quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngày 09/8/2023 Ngân hàng Nhà nước (NHNN)Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về tiếp nhận, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Phạm Mạnh Hà, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn.

Đăng: 7 August 2023
Bởi: banbientap

Ngày 28 tháng 7 năm 2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký ban hành Thông tư số 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền.

Subscribe to