Skip to main content
x

NHTMCP Hàng Hải

 
1

 

 

THÔNG TIN NGÂN HÀNG:

1. Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Hàng hải chi nhánh Lạng Sơn

Địa chỉ: tòa nhà TNL Plaza Lạng Sơn, thôn Tân Lập, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02057.306.688          Fax: 02057.306.688

2. Giám đốc: Trình Gia Khởi