Skip to main content
x

NHTMCP Phát triển TPHCM

ảnh
 
 

THÔNG TIN NGÂN HÀNG:

1. Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh chi nhánh Lạng Sơn

Địa chỉ: Số 408 Bà Triệu, P.Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.819.555          Fax: 02053.819.555

2. Giám đốc: Hồ Đức Mạnh

3. Hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn:

1

Chi nhánh Lạng Sơn (Trụ sở chính)

Số 408 đường Bà Triệu, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

2

Phòng giao dịch Đồng Đăng

Số 119 Khu Giây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

3

Phòng giao dịch Hữu Lũng

Số 10A Chi Lăng, Khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn