Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 20 May 2022
Bởi: banbientap

Thực hiện Kế hoạch số 65-KH/ĐUK ngày 16/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc chuẩn bị và tiến hành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2025, Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn đã họp Ban chấp hành để triển khai các công việc, ban hành Kế hoạch số 04-KH/ĐU ngày 25/3/2022 về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đồng thời Đảng bộ cơ sở thường xuyên quán triệt, chỉ đạo và giám sát các Chi bộ trực thuộc thực hiện các công việc chuẩn bị cho Đại hội, đặc biệt là quá trình xây dựng dự thảo các Văn kiện trình Đại hội, công tác chuẩn bị nhân sự, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

 Từ ngày 15/5/2022 ngày 19/5/2022, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025. Tại Đại hội, các Chi bộ đã đánh giá, tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, xác định mục tiêu, phương hướng, giải pháp nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội các Chi bộ đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đảng bộ, được các đại biểu tham dự đầy đủ, đồng thời phát huy dân chủ, tinh thần, trách nhiệm và trí tuệ thảo luận sôi nổi, tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện, dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội các Chi bộ đã thống nhất cao trong việc bầu ra cấp ủy khóa mới của từng Chi bộ. Có thể nói, Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã tổ chức thành công, tốt đẹp.

1

Ảnh 1: Các đại biểu chúc mừng thành công của Đại hội Chi bộ Thanh tra, giám sát ngân hàng nhiệm kỳ 2022 – 2025

2

Ảnh 2: Các đại biểu chúc mừng thành công của  Đại hội Chi bộ Tổng hợp – Nhân sự và Kiểm soát nội bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025

3

Ảnh 3: Các đại biểu chúc mừng thành công của Đại hội Chi bộ Kế toán – Thanh toán nhiệm kỳ 2022 – 2025

4

Ảnh 4: Các đại biểu chúc mừng thành công của Đại hội Chi bộ Tiền tệ - Kho quỹ và Hành chính nhiệm kỳ 2022 – 2025

Người thực hiện: Lý Minh Hạnh – Đảng viên Chi bộ Thanh tra, giám sát Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn