Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 16 June 2022
Bởi: banbientap

Trên cơ sở Thỏa thuận số 20/TTLN/AGIBANK.LS-HLHPNLS ngày 10 tháng 05 năm 2022 đã ký giữa Agribank chi nhánh tỉnh Lạng Sơn và Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh;  Ngày 10/6/ 2022, Agribank chi nhánh Huyện Hữu Lũng tổ chức ký Thỏa thuận phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện để triển khai chính sách tín dụng và Sản phẩm dịch vụ Agribank đến toàn thể hội viên

Tham dự và cùng chứng kiến có các đ/c Lãnh đạo, chuyên viên Hội liên hiệp phụ nữ huyện Hữu Lũng, các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội Hội liên hiệp phụ nữ của 24 xã, thị trấn trên địa bàn huyện; Lãnh đạo phòng Dịch vụ & Marketing Agribank tỉnh Lạng Sơn, Ban Giám đốc, các đ/c Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Agribanh huyện Hữu Lũng.

...

Ảnh: Giám đốc Agribank chi nhánh Hữu Lũng và Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ huyện ký thỏa thuận phối hợp

Tại buổi ký kết, hai bên đã thỏa thuận hợp tác để thực hiện một số nội dung cho vay theo Tổ vay vốn/Tổ liên kết vay vốn giữa Agribank và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu vay vốn , sử dụng sản phẩm dịch vụ của Agribank để phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ, cải thiện điều kiện sống.

Trong ngày, Tổ phát triển dịch vụ đã thực hiện tư vấn, hướng dẫn cho hội viên hội phụ nữ thị trấn Hữu Lũng các tiện ích của việc mở tài khoản thanh toán, phát hành thẻ NNNT, cấp hạn mức thấu chi thẻ phục vụ cho các nhu cầu thanh toán hàng hóa, dịch vụ, tiêu dùng… của gia đình hội viên, tác hại của vấn nạn “Tín dụng đen” trên địa bàn; Cán bộ của Agribank huyện Hữu Lũng đã mở tài khoản, phát hành thẻ, cấp hạn mức thấu chi cho 109 hội viên phụ nữ trên địa bàn thị trấn Hữu Lũng.

...

Ảnh: Cán bộ  Agribank chi nhánh Hữu Lũng tư vấn hướng dẫn hội viên sử dụng dịch vụ.

 

Đinh Thị Hồng Giang - Agribank chi nhánh tỉnh Lạng Sơn