Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 1 March 2024
Bởi: banbientap

Sáng ngày 01/3/2024, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tổ chức công bố và trao Quyết định cho 02 đồng chí công chức mới được tuyển dụng tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn.

Thành phần tham dự có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Chi nhánh, Ban Chấp hành Công đoàn, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, các đồng chí Trưởng, Phó phòng chuyên môn Chi nhánh và 02 công chức mới được tuyển dụng. Bà Trương Thu Hòa – Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn đã trao Quyết định và chúc mừng 02 công chức mới đồng thời giao nhiệm vụ đối với 02 công chức trong thời gian công tác tại NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn. Bà Trương Thu Hòa tin tưởng với sự giúp đỡ, quan tâm của cấp ủy Đảng, Ban Lãnh đạo Chi nhánh cùng tập thể công chức NHNN Chi nhánh, 02 đồng chí công chức mới sẽ phát huy năng lực, trí tuệ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

......

Ảnh: Bà Trương Thu Hòa  - Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn trao Quyết định tuyển dụng cho 02 công chức mới 

...

Ảnh: Ban Lãnh đạo NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng

công chức mới được tuyển dụng

Theo Quyết định số 23,24/QĐ-LAS ngày 22/02/2024 của Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn về việc tuyển dụng công chức, 02 đồng chí công chức mới sẽ bắt đầu làm việc tại Chi nhánh từ ngày 01/3/2024./.