Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 3 November 2023
Bởi: banbientap

Ngày 01/11/2023, UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 211/KH-UBND về việc triển khai Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

Cụ thể, Quyết định 22/2023/QĐ-TTg quy định về chính sách tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù, cơ sở sản xuất kinh doanh có người sử dụng lao động là người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đào tạo nghề và sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Mục đích sử dụng vốn vay để đào tạo nghề: Nhằm chi trả cho việc học tập, sinh hoạt của người chấp hành xong án phạt tù trong thời gian theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm: Chi phí cho việc thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm.

Mức vốn cho vay để đào tạo nghề tối đa là 04 triệu đồng/tháng/người chấp hành xong án phạt tù.

Đối với vay vốn để sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm: Người chấp hành xong án phạt tù, mức vốn cho vay tối đa là 100 triệu đồng/người chấp hành xong án phạt tù; Cơ sở sản xuất kinh doanh, mức vốn cho vay tối đa là 02 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu đồng/người lao động tạ cơ sở sản xuất kinh doanh.

Quyết định 22/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 10/10/2023.

Theo đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và UBND các cấp trong việc tổ chức và thực hiện Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg; tổng hợp các vấn đề phát sinh, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện báo cáo đề xuất giải pháp với UBND tỉnh./.