Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 31 January 2024
Bởi: banbientap

Chiều 27/1, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh tổ chức Hội nghị người lao động năm 2024.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2023, chi nhánh NHCSXH tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kết luận số 06 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ Chỉ thị số 40 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Chỉ đạo sát sao đối với hoạt động các Phòng giao dịch huyện, thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, quyết liệt hoàn thành tốt và xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch được NHCSXH Trung ương giao về tăng trưởng dư nợ. Năm 2023, tổng dư nợ cho vay 19 chương trình tín dụng là 4.406 tỷ đồng, tăng hơn 654 tỷ đồng so với năm 2022, đây là năm có tỷ lệ tăng trưởng dư nợ đạt cao nhất từ trước đến nay, hoàn thành 100% kế hoạch, tỷ lệ tăng trưởng 17,4%. >

111

Đ/c Nguyễn Thị Phương, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chi nhánh đã quan tâm và thực hiện đầy đủ các chế độ, quyền lợi đối với người lao động theo quy định, thu nhập và đời sống của người lao động được đảm bảo; thực hiện đúng các quy định của Bộ luật lao động và Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nợ làm việc; nội bộ đoàn kết, cán bộ, viên chức người lao động có phẩm chất đạo đức tốt, yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề, chấp hành thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể và nội quy lao động của cơ quan, đơn vị.

Về chỉ tiêu năm 2024: Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng dự kiến đạt 5.000.000 triệu đồng, tăng 600.000 triệu đồng (dự kiến tăng trưởng từ 14% trở lên) so với năm 2023. Huy động vốn của các tổ chức cá nhân trên thị trường, tiền gửi của tổ viên Tổ TK&VV đạt trên 100% chỉ tiêu tăng trưởng được giao. Vốn ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác tăng trưởng với mức từ 20% trở lên so với tăng trưởng dư nợ tín dụng chung của chi nhánh NHCSXH tỉnh, tăng từ 120.000 triệu đồng trở lên so với năm 2023. Tỷ lệ thu lãi bình quân từ 99% trở lên. Tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn từ 90% trở lên. Chất lượng tín dụng và hoạt động giao dịch xã các huyện, thành phố xếp loại Tốt. Phấn đấu có ít nhất 01 Phòng giao dịch huyện không có nợ quá hạn. Tổ TK&VV cơ bản chất lượng hoạt động xếp loại tốt và khá, không có Tổ TK&VV xếp loại yếu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp trong hoạt động nghiệp vụ, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ chung của toàn chi nhánh. Đồng thời, phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2024; thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động của Chi nhánh NHCSXH tỉnh năm 2024.

222

Ban Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh khen thưởng các tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023

   Nhân dịp này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng Bằng khen, công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành Ngân hàng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu; Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023./.

Minh Diệp – NHCSXH tỉnh