Nhảy đến nội dung
x
Đăng: 30 January 2024
Bởi: banbientap

Sáng ngày 27/01/2024, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn (Chi nhánh) tổ chức Hội nghị công chức năm 2023. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trương Thu Hòa - Bí thư đảng uỷ, Giám đốc Chi nhánh cùng các đồng chí trong Ban Lãnh đạo, trưởng các tổ chức đoàn thể và toàn thể công chức Chi nhánh.

111

Đồng chí Trương Thu Hoà – Bí thư đảng uỷ, Giám đốc Chi nhánh phát biểu khai mạc hội nghị

          Hội nghị công chức là dịp để các công chức phát huy quyền làm chủ của mình, để công chức được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ quan; qua đó, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác tập hợp sức mạnh tập thể, năng lực sáng tạo của các phòng chuyên môn và cá nhân mỗi công chức nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt Quy chế dân chủ tại Chi nhánh. Tại Hội nghị, toàn thể công chức Chi nhánh đã được nghe các dự thảo: (i) Báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và đánh giá, tổng kết, kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023; (ii) Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức năm 2022 và kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động Chi nhánh năm 2023;(iii) Báo cáo thực hiện kinh phí khoán năm 2023; Báo cáo tình hình thu – chi quỹ phúc lợi năm 2023; (iv) Báo cáo tình hình thực hiện thu chi tài chính công đoàn cơ sở năm 2023; Báo cáo tình hình thu chi Quỹ xã hội và Quỹ tình nghĩa ngành Ngân hàng năm 2023; (iv) Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2024 và (vi) Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời, các công chức đã thảo luận, đưa ra nhiều ý kiến đóng góp, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất, tinh thần làm việc cho các công chức tại cơ quan và nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý tài chính tiền tệ và hoạt động ngân hàng trên địa bàn tỉnh trong năm 2024; bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kì 2024-2026.

          Nhân dịp này, Giám đốc Chi nhánh, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác công đoàn năm 2023.

222

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Chi nhánh trao tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ công đoàn vững mạnh năm 2023

         

333

Giám đốc Chi nhánh trao tặng bằng khen cho các công chức đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2023

          Để khuyến khích, động viên công chức, đoàn viên công đoàn tích cực thi đua, góp phần xây dựng các tổ chức đoàn thể ngày càng vững mạnh, Giám đốc Chi nhánh và Công đoàn cơ sở Chi nhánh đã phát động phong trào thi đua năm 2024 với những mục tiêu, nhiệm vụ gắn với tình hình thực tiễn tại đơn vị. Sau khi phát động thi đua, đại diện lãnh đạo Chi nhánh và Công đoàn cơ sở Chi nhánh đã tiến hành ký kết giao ước thi đua; cùng với đó, đại diện các phòng chuyên môn trực thuộc đã ký kết giao ước thi đua năm 2024 với tinh thần phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, đoàn kết, ra sức thi đua, tích cực thực hiện các nội dung giao ước thi đua do Giám đốc, Công đoàn Chi nhánh phát động; quyết tâm dành được những thành tích cao, hướng tới hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

         

444

Ký giao ước thi đua giữa Chi nhánh và Công đoàn cơ sở Chi nhánh

Kết thúc Hội nghị, công chức Chi nhánh với tinh thần thống nhất cao đã thảo luận và thông qua Nghị quyết với 09 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2024. Đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Chi nhánh yêu cầu toàn thể công chức tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023; tăng cường đoàn kết nhất trí, phát huy nội lực, đẩy mạnh phong trào thi đua, thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình, kế hoạch công tác của Chi nhánh./.