Skip to main content
x

NHTMCP Sài Gòn Thương tín

anh
 
 
THÔNG TIN NGÂN HÀNG
 
1. Tên giao dịch: Ngân hàng TMCP Sài Gòn thương tín chi nhánh Lạng Sơn
Địa chỉ: Địa chỉ: Số 01 Lê Lai, P.Hoàng Văn Thụ, TP. Lạng Sơn
Điện thoại: 02053.886.622           Fax: 02053.886.622
 
2. Phó Giám đốc phụ trách: Giáp Quang Thái
 
3. Hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch trên địa bàn:
 

1

Chi nhánh Lạng Sơn (Trụ sở chính)

Số 01 đường Lê Lai, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn

2

Phòng giao dịch Đồng Đăng

Số 183, khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn